Doğal Süzme Çiçek Balı

Bal, bitki nektarlarının, bitkilerin canlı kısımlarının salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin salgılarının, bal arısı tarafından toplandıktan sonra kendine özgü maddelerle birleştirerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü ve petekte depolayarak olgunlaştırdığı, doğası gereği kristallenebilen doğal ürünü ifade eder.

Bal, bitki nektarlarının, bitkilerin canlı kısımlarının salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin salgılarının, bal arısı tarafından toplandıktan sonra kendine özgü maddelerle birleştirerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü ve petekte depolayarak olgunlaştırdığı, doğası gereği kristallenebilen doğal ürünü ifade eder. Balın rengi, şeker dengesi ve tadındaki farklılık tamamen toplanan nektarlardan kaynaklanmaktadır. Balın kokusunu, çiçeklerdeki aromalı uçucu yağlar verir ki bu aynı zamanda çiçeklerin kokularını sağlayan yağdır.

Çiçek Balı; bitki nektarından elde edilen balı, salgı balı ise; bitkilerin canlı kısımlarının salgılarından veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin (Hemiptera) salgılarından elde edilen balları ifade etmektedir. Bal; nem, güneş ışığı, kaynatma gibi sıra dışı bir etkiye maruz kalmadıkça bozulmaz ve zaman faktöründen etkilenmez. Balın önemli özelliklerinden birisi, içeriğindeki su oranının oldukça düşük olmasıdır. Olgunlaşmış balın nemi %20’nin altında olmalıdır. Çiçek balı salgı balına göre soğuk ortamlarda kristallenebilir. Sahte ballarda krsitallenme görülmez.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek rakımlı yaylalarından toplanan pasifloralı ballar analizleri yapıldıktan sonra tüketiciye ulaştırılmaktadır.

22.04.2020 tarih ve 31107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne uygun olarak üretilmiştir.

Türk Gıda Kodeksi gereğince bal katkı maddesi içermez.